Dịch Vụ Quản Trị Website - VPS
Hosting - Cloud Server

Cài đặt và tối ưu VPS tích hợp trình quản lý dễ sử dụng cho khách hàng bàn giao và hướng dẫn sử dụng

Tại sao nên sử dụng dịch vụ quản trị VPS

Bạn không quá rành về kỹ thuật để có thể cấu hình và quản lý VPS nhưng lại muốn sử dụng VPS. Nếu bạn đang trong trường hợp trên thì dịch vụ quản trị và setup VPS này sẽ rất phù hợp với bạn.
Setup vps 1 lần
Cài đặt và cấu hình 1 VPS
quản trị 1 vps
Cài đặt cầu hình và quản trị 1 VPS
Tư Vấn Hệ Thống VPS
Tư vấn cấu hình hệ thống VPS

Đánh giá của khách hàng

“Massa amet, at dolor tellus pellentesque aenean in eget massa tincidunt habitasse volutpat adipiscing sed id sit auctor eu vivamus nulla.”
Emma Hart
“Ut morbi felis, felis massa quam sit massa, amet, bibendum pulvinar elit in adipiscing amet imperdiet ac felis congue enim, elementum orci.”
Eddie Johnson
“Donec in varius facilisis justo, curabitur aliquet sit justo sed sit interdum diam dolor ornare quis a felis adipiscing hendrerit quisque enim.”
Jonathan Doe
“Pulvinar dui vitae enim, diam et nulla elit nam leo lacinia et, a, pulvinar gravida enim in blandit mauris vitae volutpat urna, sed justo hendrerit.”
Mike Edward